fbpx

Blog

Home/Blog
­
1801, 2021

ZIMMER BIOMET – Lịch Webinar tháng 01/2021

Năm 2020 vừa qua, Zimmer Biomet đã rất thành công khi tổ chức gần 100 webinar trực tuyến trên toàn thế giới với sự tham gia của hơn 20.000 bác sĩ trên toàn cầu. Những con số đã cho [...]

1812, 2020

TRỞ THÀNH BÁO CÁO VIÊN TẠI HỘI NGHỊ GEISTLICH + YOU LẦN 2

Kính gửi Quý Bác sĩ, KOLs, young KOLs, Cơ hội để trở thành báo cáo viên tại hội nghị Geistlich + You 2, cùng đứng chung với các diễn giả hàng đầu thế giới như: Daniel Buser, Istvan [...]

107, 2020

The Amazing Story of a VALO Curing Light’s Journey to Space

When Ultradent started manufacturing the VALO dental curing light in 2009, we aimed to produce the best curing light on the market, crafting each from a single piece of aircraft grade aluminum. So, it felt like destiny [...]