Loading Events

Dr Tran Do Phong Lan 17-07-2019

Khách Sạn Mercure - 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Hải Phòng
Wed, 17/07/2019

Về người thuyết trình

DR. PHONG LAN BIO-01

Về đề tài thuyết trình

PROGRAM DR.LANTRAN 17.07.2019-1

PROGRAM DR.LANTRAN 17.07.2019-2

PROGRAM DR.LANTRAN 17.07.2019-3

PROGRAM DR.LANTRAN 17.07.2019-4

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Khách Sạn Mercure
    12 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Hải Phòng
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký:
  • Ghi chú: