Loading Events

Dr. CLAUDIO NOVELLI (27/08/2015)

Khách sạn Đồng Khởi - 8 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thu, 27/08/2015

Về người thuyết trình

Untitled-11-01

Về đề tài thuyết trình

Print

VENEER TRỰC TIẾP

Làm đẹp nụ cười bằng cách tự nhiên nhất

Untitled-10-01

BUỔI THUYẾT TRÌNH

Untitled-12-01

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Khách sạn Đồng Khởi
    8 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ: Ms Yen: 0123 9315 672
  • Phí đăng ký: 300.000vnd - 850.000vnd
  • Ghi chú: