Loading Events

Dr. Neha Dixit (26-27/09/2014)

khách sạn Nikko Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh
Fri, 26/09/2014

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

18.Dr Neha Dixit 26-27-09-2014-01

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA SDA

Bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì
* Các vấn đề cần trong điều trị duy trì Implant
* Lợi ích của kỹ thuật thổi cát đánh bóng và kỹ thuật siêu âm Piezon
* Phương pháp làm sạch răng, lấy mảng bám dính và đánh bóng đúng đắn
* Các công trình nghiên cứu khoa học
* Hướng dẫn thực hành trên mô hình và trên bệnh nhân

Các chương trình SDA cung cấp cho nha sĩ:
* Cách cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân
* Cách chọn các kỹ thuật đúng
* Cách sử dụng kỹ thuật mới với các nghiên cứu khoa học
* Cách làm bệnh nhân hài lòng và trung thành với phòng khám
* Cách tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho phòng khám

VỀ KHÓA HỌC

THỨ SÁU, 26/9

KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON,

8:30 – 9:00 SDA Concept – Dr. Neha, Dixit

9:00 – 10:00 Periodontology Master class Part 1 – Dr. Neha, Dixit

10:00 – 10:15 Coffee Break

10:15 -11:15 Periodontology Master class Part 2 – Dr. Neha, Dixit

11:15 -12:15 (Natural teeth ) – Dr. Neha, DixitScientific and clinical evidences on Air polishing

12:15 -13.30 Lunch

13:30 – 14:30 Implant maintenance – Mr. Wong Li Beng

14:30 – 15:15 Scientific and clinical evidences on Air polishing (Implants )- Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng

15:15 – 15:30 Coffee break

15:30 – 16:30 Scientific and clinical evidences on Air polishing  (Implants ) – Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng

16:30 – 17:00 Questions and Answers

17:00 WRAP UP SESSION

THỨ BẢY, 27/9

STARLIGHT DENTAL CLINIC

Group 1:

9 : 00 – 10 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing

10 : 30 – 12 : 00 Practice clinical session amongst clinicians  (Touch , feel ,experience ) Participants trying on each other

Question – answer

12 : 00 – 13 : 00 Lunch on site

Group 2:

13 : 00 – 14 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing

14 : 30 – 16 : 00  Practice clinical session amongst clinicians (Touch , feel ,experience )Participants trying on each other

Question – answer

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: khách sạn Nikko Saigon
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký:
  • Ghi chú: