Loading Events

Dr. Par-Olove Ostman (15-16/09/2010)

Bệnh viện RĂNG HÀM MẶT TW - 201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Fri, 15/10/2010

Về người thuyết trình

Untitled-1-01

Về đề tài thuyết trình

Print

Implant dentistry in the Daily practice
Focus on Immediate Loading

Lecture, Workshop and Clinical practice
08:30 – 10:00 Implant surgery Lecture
Implant surgery lecture
08:00 – 08:30 Introduction
10:00 – 10:30 Break
Break
10:30 – 12:00
13:15 – 14:45
14:45 – 15:00
10:00 – 10:30 Break
Break
10:30 – 12:00
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
Implant Prosthetics Workshop
16:00 – 17:00 Question & Anwser – Conclusion

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Bệnh viện RĂNG HÀM MẶT TW
    201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký: 500000vnd
  • Ghi chú: