Loading Events

Dr Robert Torchia – 20-04-2018

Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM,
Sat, 14/04/2018

Về người thuyết trình

SnapCrab_NoName_2018-4-13_10-28-34_No-00

Về đề tài thuyết trình

Dr Robert - 3I (20-04-2018)-1

Dr Robert - 20-04-2018-2-en

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E)
    133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM,
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký:
  • Ghi chú: