Bình xịt lạnh thử tủy / Viên gòn dùng cho bình xịt lạnh