Opalescence PF 35% – Chất tẩy trắng răng tại nhà vào ban ngày, (mang khay 30 phút/ngày).