fbpx
­

TePe PlaqSearch

TePe PlaqSearch

PlaqSearch là sản phẩm tạo ra hai tông màu biểu thị cho các mảng bám mới và màu xanh cho các mảng bám cũ.

tepe plagsearch-02

Chất kiểm soát mảng bám răng PlaqSearch có sẵn ở dạng viên nhai phục vụ mục đích sử dụng trong thực hành nha khoa và cho mục đích sử dụng tại nhà, ngoài ra còn giúp tìm ra các giải pháp trong những yêu cầu sử dụng chuyên sâu

tepe plagsearch-01

 

Products same catogory

Search by supplier

General Dentistry
Ultradent
Zhermack
Coltene
Novocol
NTI
Nichrominox
Orthodontics
TOMY
Dentos
Orthoplus
eCligner
3Shape
Implant & Surgery
Biomet 3i
Geistlich Biomaterial
Hu-Friedy
Medicom