Loading Events

Dr. CLAUDIO NOVELLI (27/08/2015)

Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel) - 8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh
T5, 27/08/2015

Về người thuyết trình

Untitled-11-01

Về đề tài thuyết trình

Print

VENEER TRỰC TIẾP

Làm đẹp nụ cười bằng cách tự nhiên nhất

Untitled-10-01

BUỔI THUYẾT TRÌNH

Untitled-12-01

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel)
    8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký: vnd300.000 - vnd850.000
  • Ghi chú: