Loading Events

Dr. KIM TAEWON (17/12/2013)

Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel) - 8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh
T3, 17/12/2013

Về người thuyết trình

Dr.Kim's lecture 17 Dec 2013-01

Về đề tài thuyết trình

Print

CHỈNH NHA KHÔNG CẦN MẮC CÀI

Dr.Kim's lecture 17 Dec 2013-01

LỊCH THUYẾT TRÌNH

08;00 – 08:30 : Đón tiếp quý khách
08:30 – 10:00: Giới thiệu về eCligner
10:00 – 10: 30: Giải lao (phục vụ nước và bữa ăn nhẹ)
10:30 – 12:00: Chỉ định & các ca lâm sàng
12:00 – 13:00: Phục vụ bữa trưa tại khách sạn
13:00 – 14:30: Cơ chế di chuyển răng và các ứng dụng
14:30 – 15:00: Giải lao (phục vụ nước uống và bữa ăn nhẹ)
15:00 -16:00: Qui trình thực hiện và hướng giải quyết sự cố
16:00 – 16:30: Câu hỏi và trả lời

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel)
    8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký: .000VND - 1.000VND
  • Ghi chú: