Loading Events

Dr. PAULO MONTEIRO (27/11/2014)

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Hà Nội - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội , Hà Nội
T5, 27/11/2014

Về người thuyết trình

Untitled-8

Về đề tài thuyết trình

Print

GIẢI PHÁP VENEER CHO BỆNH NHÂN CHỈ TRONG MỘT LẦN HẸN.

GIẢI PHÁP VENNER VỚI XÂM LẤN (MÀI RĂNG) TỐI THIỂU.

Untitled-7-01

BUỔI THUYẾT TRÌNH 

Untitled-9-01

Đăng ký tham dự

  • Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Hà Nội
    11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội , Hà Nội
  • Liên hệ:
  • Phí đăng ký:
  • Ghi chú: