Cao su đặc mềm Elite HD+ (thời gian trùng hợp trung bình)