Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer