Chất tẩy trắng răng tại phòng mạch (45% Carbamide Peroxide), không dùng đèn.