Opalustre là một chất bào mòn cơ và hoá học có chứa acid HCL và các vi phân tử Cacbon Silicon dưới dạng bột nhão hấp thu nước. Sử dụng Opalustre để xử lý những chất cặn bã bám cứng ở răng và xoi mòn hoá học men răng.