(+84) 839 57 54 76|sales@doevietnam.com
(+84) 839 57 54 76|sales@doevietnam.com
SELECT CATEGORY
 • ­

  Uveneer – Khuôn đắp mặt thẩm mỹ

  Uveneer – Khuôn đắp mặt thẩm mỹ

  U veneer khuôn đắp mặt thẩm mỹ 1-01-01

  Uveneer là một hệ thống khuôn đắp mặt răng xâm lấn tối thiểu, tạo ra veneers composite trực tiếp tuyệt đẹp với hình dạng có thể dự đoán và cân xứng – tất cả đều được giải quyết chỉ trong một lần hẹn

  Phục hình Composite trực tiếp

  Direct Composite

  Phục hình răng tạm

  Temporary

  Mock-up

  Mockup

  Trám xoang IV

  Class IV

  Trám xoang V

  Class V

  Sữa chữa sứ

  Porcelain Repair

  Sản phẩm liên quan

  Tìm theo nhà cung cấp

  Nha khoa tổng quát
  Ultradent
  Zhermack
  Coltene
  Novocol
  NTI
  Nichrominox
  Chỉnh nha
  TOMY
  Dentos
  Orthoplus
  eCligner
  3shape
  Phẫu thuật và Implant
  Biomet 3i
  Geistlich Biomaterial
  Hu-Friedy
  Medicom
  Vệ sinh cá nhân
  Tepe
  fittydent