133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội thảo

Course Dr Geofgrey Hall

Thời gian: 22/06/2018
Địa điểm: Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM

Thông tin chi tiết khóa học

Share:

More Posts

Geistlich vLab

Geistlich vLab The Geistlich virtual hands-on workshop   Topic Virtual hands-on workshop on Bone Augmentation with

Send Us A Message