133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội thảo

Dr. Hee Moon Kyung (07-08-09 tháng 4, 2018)

Bệnh viện RĂNG HÀM MẶT TW - 201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh T7, 07/04/2018

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

Share:

More Posts

Send Us A Message