Về người thuyết trình

dr.kims lecture 17 dec 2013 011

Về đề tài thuyết trình

CHỈNH NHA KHÔNG CẦN MẮC CÀI

dr.kims lecture 17 dec 2013 01

LỊCH THUYẾT TRÌNH

08;00 – 08:30 : Đón tiếp quý khách

08:30 – 10:00: Giới thiệu về eCligner

10:00 – 10: 30: Giải lao (phục vụ nước và bữa ăn nhẹ)

10:30 – 12:00: Chỉ định & các ca lâm sàng

12:00 – 13:00: Phục vụ bữa trưa tại khách sạn

13:00 – 14:30: Cơ chế di chuyển răng và các ứng dụng

14:30 – 15:00: Giải lao (phục vụ nước uống và bữa ăn nhẹ)

15:00 -16:00: Qui trình thực hiện và hướng giải quyết sự cố

16:00 – 16:30: Câu hỏi và trả lời