Về người thuyết trình

MARY JEAN V. GALINDEZ, D.D.S

Tốt nghiệp Đại học Illinois – Chicago

Về buổi thuyết trình

NHA KHOA THẨM MỸ  – CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LÀM TRẮNG RĂNG

8h30 tới 12h00: Thuyết trình – Các nguyên tắc cơ bản trong làm trắng răng
1. Các câu hỏi thường gặp
2. Chẩn đoán đúng, lựa chọn vật liệu có sẵn và phương án
điều trị khả thi cho những trường hợp bình thường, răng chỉnh nha,
răng đã chữa tủy, răng nhiễm tetra, răng nhiễm Flour.
3. Tẩy trắng răng tại nhà và phòng mạch.
4. Trình bày trường hợp tẩy trắng tại phòng mạch bằng Opal Xtra.

13h00 tới 15h15: Nha khoa thẩm mỹ
1. Các nguyên tắc trong nha khoa phục hồi thẩm mỹ
2. Hiếu biết các vật liệu trong phục hồi thẩm mỹ
3. Xử lý các vấn đề thường gặp trong nha khoa phục hồi
4. Trình bày các trường hợp sửa chữa sứ, tạo kết cấu, xử lý bề mặt, và cách sửa soạn làm veneer.

15h30 tới 17h00: THỰC HÀNH – Kỹ thuật composite đắp lớp

25/10/2007 ở Hà Nội

Cục Văn Hóa Cơ Sở – 79 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội