133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

Course Dr Geofgrey Hall

Thời gian: 22/06/2018
Địa điểm: Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM

Thông tin chi tiết khóa học

Share:

More Posts

Tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog

Tạp chí nha khoa – Ultradent Vietnam Blog

Năm 2020 vừa qua, Ultradent cùng D.O.E Việt Nam vừa cho ra mắt trang tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog.

Các bài viết đều đã được Việt hóa để phù hợp với bất kỳ Nha sĩ Việt Nam nào.

Send Us A Message