133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tropicalgin

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

Neocolloide

Chất lấy dấu có độ chảy lỏng và độ chính xác cao

Phase plus

Chất lấy dấu đổi màu Phase

Hydrogum soft

Chất lấy dấu cực mềm Hydrogum

Hydrogum

Chất lấy dấu mềm Hydrogum, dùng cho bệnh nhân nha chu

Hydrogum 5 long lasting

Chất lấy dấu có độ ổn định 5 ngày Hydrogum

Orthoprint

Chất lấy dấu dùng cho chỉnh nha Orthoprint

Algitray

Chất làm sạch chất lấy dấu Alginate

Alghamix II & Alghamix Mixing Pad

Máy trộn Alginate

Mixing Bowl for Alginate

Chén trộn Alginate

Mixing Spatula

Cây trộn Alginate

Zetaplus

Cao su đặc C Silicone Không bị biến dạng Độ lỏng cao của chất …

Tropicalgin

Chất lấy dấu đổi màu Tropicalgin

Neocolloide

Chất lấy dấu có độ chảy lỏng và độ chính xác cao

Phase plus

Chất lấy dấu đổi màu Phase

Hydrogum soft

Chất lấy dấu cực mềm Hydrogum

Hydrogum

Chất lấy dấu mềm Hydrogum, dùng cho bệnh nhân nha chu

Hydrogum 5 long lasting

Chất lấy dấu có độ ổn định 5 ngày Hydrogum

Orthoprint

Chất lấy dấu dùng cho chỉnh nha Orthoprint

Algitray

Chất làm sạch chất lấy dấu Alginate

Alghamix II & Alghamix Mixing Pad

Máy trộn Alginate

Mixing Bowl for Alginate

Chén trộn Alginate

Mixing Spatula

Cây trộn Alginate

Zetaplus

Cao su đặc C Silicone Không bị biến dạng Độ lỏng cao của chất liệu giúp …