133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tenax Full Kit Titanium

Bộ chốt Titanium Tenax

Tenax Fiber Trans

Bộ chốt sợi Tenax Fiber

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Paraform Matrix

Bộ khuôn Paraform tái tạo cùi

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Solocem

Cement dùng cho mão, cầu, inlays – onlays

Duocem

Cement gắn chốt cầu, mão, inlays -onlays

Tenax Full Kit Titanium

Bộ chốt Titanium Tenax

Tenax Fiber Trans

Bộ chốt sợi Tenax Fiber

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Paraform Matrix

Bộ khuôn Paraform tái tạo cùi

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Solocem

Cement dùng cho mão, cầu, inlays – onlays

Duocem

Cement gắn chốt cầu, mão, inlays -onlays