133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

Acrytemp

Nhựa làm răng tạm

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

Ultratemp tempo cement & Ultratemp Rez tempo cement

Xi măng tạm

Starbrush

Chổi làm sạch các vùng khó vào

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Hisite

Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Fill Magic Tempo

Composite trám tạm quang trùng hợp

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

Acrytemp

Nhựa làm răng tạm

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

Ultratemp tempo cement & Ultratemp Rez tempo cement

Xi măng tạm

Starbrush

Chổi làm sạch các vùng khó vào

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Hisite

Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Fill Magic Tempo

Composite trám tạm quang trùng hợp