133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Gentle pulse analog pulp vitality tester

Khó chịu tối thiểu của bệnh nhân Quay số tương tự kiểm soát cường …

Wedjet

Chêm đê cao su

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Endo-Frost

Dùng để thử độ sống của răng, nhiệt độ -50oC. Vòi xịt giúp cho …

Rubber Dam & Frame

Tấm đê và khung đê cao su

Rubber Dam Full kit hygienic

Bộ đê cao su đầy đủ

Rubber Dam Clamp

Kẹp đê cao su

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Digitest™ II Pulp Vitality Tester

Được thiết kế cho công thái học tối ưu và dễ dàng sử dụng. …

Gentle pulse analog pulp vitality tester

Khó chịu tối thiểu của bệnh nhân Quay số tương tự kiểm soát cường độ tính …

Wedjet

Chêm đê cao su

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Endo-Frost

Dùng để thử độ sống của răng, nhiệt độ -50oC. Vòi xịt giúp cho việc thao …

Rubber Dam & Frame

Tấm đê và khung đê cao su

Rubber Dam Full kit hygienic

Bộ đê cao su đầy đủ

Rubber Dam Clamp

Kẹp đê cao su

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Digitest™ II Pulp Vitality Tester

Được thiết kế cho công thái học tối ưu và dễ dàng sử dụng. Thao tác …