133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Componeer Brilliant

Bộ vật liệu làm Veneer composite – COMPONEER

Composite filling instrument – XTS

Dụng cụ trám Composit XTS

Componeer Holder – COMPONEER BRILLIANT

Kẹp giữ được sử dụng lúc sửa soạn Componeer Brilliant và lúc dán Componeer …

Uveneer

Khuôn đắp mặt thẩm mỹ   Là một hệ thống khuôn đắp mặt răng …

Componeer Holder

Quy cách đóng gói: 6 cái/ bịch Nắp giữ bảo vệ Componeer là phụ …

Componeer Placer

Componeer placer with replacable white adapter and red stamp.

Brush holder back – for Veneer Composite

For innovative and astoundingly easy restoration of anterior teeth. COMPONEER is an easyto- use …

Componeer Contour Guide

Bảng hướng dẫn chọn kích cỡ màu xanh trong cho phép xác định đường …

MBS Modelling Instrument

Dụng cụ lấy vật liệu dư MBS Modelling Instrument hỗ trợ bác sĩ lấy …

Paint on color for Veneer and Composite

Paint On Color products are light-curing intensive resin-based paints for intra and extraoral use, …

Uveneer Extra

New! New designed from Ultradent – Uveneer Extra   Uveneer Extra templates provide the …

Componeer Brilliant

Bộ vật liệu làm Veneer composite – COMPONEER

Composite filling instrument – XTS

Dụng cụ trám Composit XTS

Componeer Holder – COMPONEER BRILLIANT

Kẹp giữ được sử dụng lúc sửa soạn Componeer Brilliant và lúc dán Componeer Brilliant. Phần …

Uveneer

Khuôn đắp mặt thẩm mỹ   Là một hệ thống khuôn đắp mặt răng xâm lấn …

Componeer Holder

Quy cách đóng gói: 6 cái/ bịch Nắp giữ bảo vệ Componeer là phụ kiện dùng …

Componeer Placer

Componeer placer with replacable white adapter and red stamp.

Brush holder back – for Veneer Composite

For innovative and astoundingly easy restoration of anterior teeth. COMPONEER is an easyto- use system for …

Componeer Contour Guide

Bảng hướng dẫn chọn kích cỡ màu xanh trong cho phép xác định đường viền chính …

MBS Modelling Instrument

Dụng cụ lấy vật liệu dư MBS Modelling Instrument hỗ trợ bác sĩ lấy được vật …

Paint on color for Veneer and Composite

Paint On Color products are light-curing intensive resin-based paints for intra and extraoral use, individual design …

Uveneer Extra

New! New designed from Ultradent – Uveneer Extra   Uveneer Extra templates provide the option of …