133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Flor Opal

Chất điều trị ê buốt và ngừa sâu răng

Ultra Ez

Chất chống ê buốt răng, đặc biệt do tẩy trắng

Enamelast

Chất phòng ngừa sâu răng

Ultraseal XT Hydro (natural)

Composite lỏng – trám bít hố rãnh

Clinical Hygiene

Dụng cụ vệ sinh lâm sàng

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

 

Omni matrix Sectional

Đai trám nguyên bộ

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Propguard & Tonguard

Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng

Contac Pro 2

Cây tạo tiếp điểm cho xoang II

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Ultrablend plus

Chất che tủy dùng đèn