133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Sentalloy

Dây cung Sentalloy

Neo Sentalloy

Dây cung Neo Sentalloy

Bioforce Sentalloy

Dây cung Bioforce Sentalloy

White Wire

Cây cung trắng

L&T Titan

Dây cung (rect.)

Beta Titanium (TMA)

Dây cung Beta Titanium

Other arch wire (rect.)

Các loại dây cung khác

Dây cung & các phần phụ dây cung

Dây cung kéo – đóng khoảng Resolve 3D (TMA)

Kéo răng cửa  Đây là loại dây Beta Titanium có sẵn loop, dễ dàng …

Sentalloy

Dây cung Sentalloy

Neo Sentalloy

Dây cung Neo Sentalloy

Bioforce Sentalloy

Dây cung Bioforce Sentalloy

White Wire

Cây cung trắng

L&T Titan

Dây cung (rect.)

Beta Titanium (TMA)

Dây cung Beta Titanium

Other arch wire (rect.)

Các loại dây cung khác

Dây cung & các phần phụ dây cung

Dây cung kéo – đóng khoảng Resolve 3D (TMA)

Kéo răng cửa  Đây là loại dây Beta Titanium có sẵn loop, dễ dàng cho việc …