133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Khâu Răng Cối số 6

Niềng răng thẩm mỹ

Tube for lower molars

Ống cho răng cối hàm dưới

Tube for upper molars

Ống cho răng cối hàm trên

Clippy Tube

Ống Clippy

Nút và Phụ kiện chỉnh nha – Lingual Button

Nút mặt lưỡi

Ống cho răng cối – Microline TUBES

Ống

Light Bond

Keo dán chỉnh nha quang trùng hợp

GOTO

Composite gắn mắc cài

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha

Khâu Răng Cối số 6

Niềng răng thẩm mỹ

Tube for lower molars

Ống cho răng cối hàm dưới

Tube for upper molars

Ống cho răng cối hàm trên

Clippy Tube

Ống Clippy

Nút và Phụ kiện chỉnh nha – Lingual Button

Nút mặt lưỡi

Ống cho răng cối – Microline TUBES

Ống

Light Bond

Keo dán chỉnh nha quang trùng hợp

GOTO

Composite gắn mắc cài

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha