133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Instrument

Dụng cụ nhỏ / Hu-Friedy

Instrument

Dụng cụ chỉnh nha

Stripping

mài kẽ răng

Kềm bấm khay

Băng nhám kẽ răng

Bộ băng nhám kẽ răng lý tưởng cho việc lấy đi một lớp men …

Mũi khoan mài kẽ răng

Non-Serrated Diamond Finishing Strips – Thanh mài kẽ răng tráng kim cương một mặt

Kềm bấm khay chỉnh nha Hufriedy

Kềm Tear Drop (Kềm tạo khấc hình giọt nước) 678-800 Là dụng cụ để …

Instrument

Dụng cụ nhỏ / Hu-Friedy

Instrument

Dụng cụ chỉnh nha

Stripping

mài kẽ răng

Kềm bấm khay

Băng nhám kẽ răng

Bộ băng nhám kẽ răng lý tưởng cho việc lấy đi một lớp men và tái …

Mũi khoan mài kẽ răng

Non-Serrated Diamond Finishing Strips – Thanh mài kẽ răng tráng kim cương một mặt

Kềm bấm khay chỉnh nha Hufriedy

Kềm Tear Drop (Kềm tạo khấc hình giọt nước) 678-800 Là dụng cụ để tạo vết …