133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Opalescence® PF Whitening for Aligners

Opalescence PF – tiêu chuẩn vàng của sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà, …

Kềm bấm khay

Kềm bấm khay chỉnh nha Hufriedy

Kềm Tear Drop (Kềm tạo khấc hình giọt nước) 678-800 Là dụng cụ để …

SOFTPOL Dụng cụ làm láng đường viền khay

Viên thuốc làm sạch: Khay chỉnh nha, khay duy trì & Khí cụ bảo vệ trong thể thao

Giúp tiết kiệm tối đa thời gian làm sạch khí cụ Nên có sẵn …

Cục cắn cho khay chỉnh nha GAC

Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng Sạch và chuyên nghiệp …

Móc tháo khí cụ duy trì GAC

Giúp tháo các máng duy trì tháo lắp Bệnh nhân dễ dàng lấy khí …

Opalescence® PF Whitening for Aligners

Opalescence PF – tiêu chuẩn vàng của sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà, nay đã …

Kềm bấm khay

Kềm bấm khay chỉnh nha Hufriedy

Kềm Tear Drop (Kềm tạo khấc hình giọt nước) 678-800 Là dụng cụ để tạo vết …

SOFTPOL Dụng cụ làm láng đường viền khay

Viên thuốc làm sạch: Khay chỉnh nha, khay duy trì & Khí cụ bảo vệ trong thể thao

Giúp tiết kiệm tối đa thời gian làm sạch khí cụ Nên có sẵn trong phòng …

Cục cắn cho khay chỉnh nha GAC

Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng Sạch và chuyên nghiệp hơn là …

Móc tháo khí cụ duy trì GAC

Giúp tháo các máng duy trì tháo lắp Bệnh nhân dễ dàng lấy khí cụ từ …