133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ

Gemini – 810+980 Diode Laser

Máy cắt nướu

Bio-oss Collagen ghép xương ổ răng

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen được chỉ định dùng cho những tổn thương khuyết hổng nha chu và cho những ổ răng sau khi nhổ răng.

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ

Gemini – 810+980 Diode Laser

Máy cắt nướu

Bio-oss Collagen ghép xương ổ răng

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen được chỉ định dùng cho những tổn thương khuyết hổng nha chu và cho những ổ răng sau khi nhổ răng.