133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Detachable Handpiece

Tay cạo rời

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Piezon instrument cua Woodpecker

Đầu loại đầu nha chu của Woodpecker

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Detachable Handpiece

Tay cạo rời

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Piezon instrument cua Woodpecker

Đầu loại đầu nha chu của Woodpecker

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát