133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Cupules

Đài đánh bóng sau khi cạo vôi

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Master Perio Piezon

1 tay cạo vôi + 1 tay thổi cát

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Cupules

Đài đánh bóng sau khi cạo vôi