133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Geistlich Bio-Oss®

Xương nhân tạo Geistlich Bio-Oss®

BioOss_Coll_100mg

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Xương nhân tạo với 10% collagen

Geistlich Mucograft®

Tái tạo mô mềm

Geistlich Bio-Gide®

Khuôn màng hai lớp tự tiêu

Geistlich Bio-Gide® Perio

Khuôn màng hai lớp tự tiêu

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Gelatamp

Chất cầm máu

iPlus

Máy phẫu thuật laser với hệ thống nước

Implant

Hệ thống Implant 3i

BioOssPen_025_S

Geistlich Bio-Oss Pen®

Ống Geistlich Bio-Oss Pen®

Geistlich Bio- Gide® Compressed

Màng collagen dạng nén

Geistlich Fibro-Gide®

Vật liệu collagen tái tạo tăng cường (làm dày) mô mềm