133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tepe Interdental Gel With Flouride

Gel Flour của Tepe (0.32% NaF, 1500 ppm) được đặc biệt nghiên cứu, thiết …

Tepe Gingival Gel With Chlorhexidine & Flouride

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) …

Enamelast

Chất phòng ngừa sâu răng

Tepe Interdental Gel With Flouride

Gel Flour của Tepe (0.32% NaF, 1500 ppm) được đặc biệt nghiên cứu, thiết kế và …

Tepe Gingival Gel With Chlorhexidine & Flouride

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) và Flour …

Enamelast

Chất phòng ngừa sâu răng