133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tepe Gingival Gel With Chlorhexidine & Flouride

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) …

Tepe Gingival Gel With Chlorhexidine & Flouride

Loại gel chống khuẩn này là sự kết hợp ưu điểm của Chlor (0.2%) và Flour …