133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Kit Composite/ Kit crown/ Kit Inlay-onlay

Bộ mũi khoan trám Composite / cầu mão / inlay-onlay

Diamond Instruments

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Abacus Turbo Diamond Instrument

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Trimming of Sintered Zirconia

Mũi cắt Zirconia

Tugsten carbide burs

Bộ mũi khoan Tungsten

Finishing carbide Burs

Bộ mũi khoan hoàn tất

Tungsten Carbide Burs, Crown cutters

Mũi Tungsten carbide, cắt mão   Mũi cắt mão kim loại được hàn thật …

Bonding resin remover

Mũi tháo lớp nhựa dán

Endodontics

Mũi nội nha

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Surgery Burs

Mũi khoan phẫu thuật

Kit Composite/ Kit crown/ Kit Inlay-onlay

Bộ mũi khoan trám Composite / cầu mão / inlay-onlay

Diamond Instruments

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Abacus Turbo Diamond Instrument

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Trimming of Sintered Zirconia

Mũi cắt Zirconia

Tugsten carbide burs

Bộ mũi khoan Tungsten

Finishing carbide Burs

Bộ mũi khoan hoàn tất

Tungsten Carbide Burs, Crown cutters

Mũi Tungsten carbide, cắt mão   Mũi cắt mão kim loại được hàn thật chính xác …

Bonding resin remover

Mũi tháo lớp nhựa dán

Endodontics

Mũi nội nha

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Surgery Burs

Mũi khoan phẫu thuật