133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Silicone C

Cao su đặc Zetaplus

Silicone A

ELITE P&P putty soft normal

Occlufast Rock

Cao su lấy dấu khớp cắn

Elite transparent

Cao su lấy dấu trong suốt

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Dispenser Gun for Elite HD+

Súng bắn Silicone / Súng bắn Acrytem

Universal Tray Adhesive & Tray Adhesive

Chất kết dính thông thường cho khay và vật liệu lấy dấu

Spatula for Silicones

Cây trộn Silicone

Putty Cut for 2 steps technique

Dao cắt cao su đặc putty trong kỹ thuật lấy dấu 2 lần

Zhermack Syringe for Elastomer

Ống bơm chất lấy dấu

Gingifast Rigid for Implant

Chất làm nướu giả loại cứng cho Implant

Elite Soft Relining

Bộ đệm hàm mềm