133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Other products

Các vật liệu khác – sử dụng một lần

Nón và mặt nạ bảo vệ OP-D-OP

Mặt nón bảo vệ (face shield) được thiết kế chuyên dụng cho Nha sĩ, …

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Other products

Các vật liệu khác – sử dụng một lần

Nón và mặt nạ bảo vệ OP-D-OP

Mặt nón bảo vệ (face shield) được thiết kế chuyên dụng cho Nha sĩ, chuyên viên …