133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

A2TM Aligner attachment kit

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

Assure – keo dán mắc cài

Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha

Ultra Band-Lok

Xi măng gắn khâu có chứa Flo (quang trùng hợp)

Ultrapak Packer

Cây nhét chỉ co nướu