Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

CHẤT LẤY DẤU & CÁC KỸ THUẬT LẤY DẤU TRONG PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH:

Thị trường nha khoa hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm do đó các nha sĩ nên hiểu để có sự lựa chọn thích hợp cho từng chỉ định lâm sàng.

Trong buổi thuyết trình, Bs. Alejandra Urrutia sẽ giải thích tất cả các kiến thức cần thiết về các đặc tính hóa học và vật lý học của các vật liệu lấy dấu mà các nha sị cần biết để thành công trong các ca điều trị phục hồi. Các kỹ thuật cổ điển, các vật liệu mới, các độ lỏng khác nhau, các mẹo trong lâm sàng và các cách sử dụng sản phẩm (có minh họa.)

Các kiến thức này sẽ giúp cho nha sĩ thành công hơn trong công việc phục hồi nha khoa hàng ngày của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *