untitled 8 01

GEOFFREY HALL

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TUYỆT VỜI

VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH

Bệnh Viện RĂNG HÀM MẶT TP.HCM – 263-265 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 21 tháng 4 năm 2007