133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

DR. KIM TAEWON (17/12/2013)

Khách sạn Đồng Khởi (Grand Hotel) - 8 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chì Minh T3, 17/12/2013

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

CHỈNH NHA KHÔNG CẦN MẮC CÀI

LỊCH THUYẾT TRÌNH

08;00 – 08:30 : Đón tiếp quý khách

08:30 – 10:00: Giới thiệu về eCligner

10:00 – 10: 30: Giải lao (phục vụ nước và bữa ăn nhẹ)

10:30 – 12:00: Chỉ định & các ca lâm sàng

12:00 – 13:00: Phục vụ bữa trưa tại khách sạn

13:00 – 14:30: Cơ chế di chuyển răng và các ứng dụng

14:30 – 15:00: Giải lao (phục vụ nước uống và bữa ăn nhẹ)

15:00 -16:00: Qui trình thực hiện và hướng giải quyết sự cố

16:00 – 16:30: Câu hỏi và trả lời

Share:

More Posts

Tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog

Tạp chí nha khoa – Ultradent Vietnam Blog

Năm 2020 vừa qua, Ultradent cùng D.O.E Việt Nam vừa cho ra mắt trang tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog.

Các bài viết đều đã được Việt hóa để phù hợp với bất kỳ Nha sĩ Việt Nam nào.

Send Us A Message