133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

DR. NEHA DIXIT (26-27/09/2014)

Khách sạn Nikko Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh T6, 26/09/2014

Về đề tài thuyết trình

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA SDA

Bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì

 • Các vấn đề cần trong điều trị duy trì Implant
 • Lợi ích của kỹ thuật thổi cát đánh bóng và kỹ thuật siêu âm Piezon
 • Phương pháp làm sạch răng, lấy mảng bám dính và đánh bóng đúng đắn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học
 • Hướng dẫn thực hành trên mô hình và trên bệnh nhân

Các chương trình SDA cung cấp cho nha sĩ:

 • Cách cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân
 • Cách chọn các kỹ thuật đúng
 • Cách sử dụng kỹ thuật mới với các nghiên cứu khoa học
 • Cách làm bệnh nhân hài lòng và trung thành với phòng khám
 • Cách tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho phòng khám

VỀ KHÓA HỌC

THỨ SÁU, 26/9

KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON

  • 8:30 – 9:00 SDA Concept – Dr. Neha, Dixit
  • 9:00 – 10:00 Periodontology Master class Part 1 – Dr. Neha, Dixit
  • 10:00 – 10:15 Coffee Break
  • 10:15 -11:15 Periodontology Master class Part 2 – Dr. Neha, Dixit
  • 11:15 -12:15 (Natural teeth ) – Dr. Neha, DixitScientific and clinical evidences on Air polishing
  • 12:15 -13.30 Lunch
  • 13:30 – 14:30 Implant maintenance – Mr. Wong Li Beng
  • 14:30 – 15:15 Scientific and clinical evidences on Air polishing (Implants )- Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng
  • 15:15 – 15:30 Coffee break
  • 15:30 – 16:30 Scientific and clinical evidences on Air polishing  (Implants ) – Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng
  • 16:30 – 17:00 Questions and Answers
  • 17:00 WRAP UP SESSION

THỨ BẢY, 27/9

STARLIGHT DENTAL CLINIC

  • Group 1:
   • 9 : 00 – 10 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing
   • 10 : 30 – 12 : 00 Practice clinical session amongst clinicians  (Touch , feel ,experience ) Participants trying on each other
   • Question – answer
   • 12 : 00 – 13 : 00 Lunch on site
  • Group 2:
   • 13 : 00 – 14 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing
   • 14 : 30 – 16 : 00  Practice clinical session amongst clinicians (Touch , feel ,experience )Participants trying on each other
   • Question – answer

Share:

More Posts

Tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog

Tạp chí nha khoa – Ultradent Vietnam Blog

Năm 2020 vừa qua, Ultradent cùng D.O.E Việt Nam vừa cho ra mắt trang tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog.

Các bài viết đều đã được Việt hóa để phù hợp với bất kỳ Nha sĩ Việt Nam nào.

Send Us A Message