133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

DR. NEHA DIXIT (26-27/09/2014)

Khách sạn Nikko Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh T6, 26/09/2014

Về đề tài thuyết trình

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA SDA

Bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì

 • Các vấn đề cần trong điều trị duy trì Implant
 • Lợi ích của kỹ thuật thổi cát đánh bóng và kỹ thuật siêu âm Piezon
 • Phương pháp làm sạch răng, lấy mảng bám dính và đánh bóng đúng đắn
 • Các công trình nghiên cứu khoa học
 • Hướng dẫn thực hành trên mô hình và trên bệnh nhân

Các chương trình SDA cung cấp cho nha sĩ:

 • Cách cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân
 • Cách chọn các kỹ thuật đúng
 • Cách sử dụng kỹ thuật mới với các nghiên cứu khoa học
 • Cách làm bệnh nhân hài lòng và trung thành với phòng khám
 • Cách tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho phòng khám

VỀ KHÓA HỌC

THỨ SÁU, 26/9

KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON

  • 8:30 – 9:00 SDA Concept – Dr. Neha, Dixit
  • 9:00 – 10:00 Periodontology Master class Part 1 – Dr. Neha, Dixit
  • 10:00 – 10:15 Coffee Break
  • 10:15 -11:15 Periodontology Master class Part 2 – Dr. Neha, Dixit
  • 11:15 -12:15 (Natural teeth ) – Dr. Neha, DixitScientific and clinical evidences on Air polishing
  • 12:15 -13.30 Lunch
  • 13:30 – 14:30 Implant maintenance – Mr. Wong Li Beng
  • 14:30 – 15:15 Scientific and clinical evidences on Air polishing (Implants )- Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng
  • 15:15 – 15:30 Coffee break
  • 15:30 – 16:30 Scientific and clinical evidences on Air polishing  (Implants ) – Dr. Neha, Dixit OR Mr. Wong Li Beng
  • 16:30 – 17:00 Questions and Answers
  • 17:00 WRAP UP SESSION

THỨ BẢY, 27/9

STARLIGHT DENTAL CLINIC

  • Group 1:
   • 9 : 00 – 10 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing
   • 10 : 30 – 12 : 00 Practice clinical session amongst clinicians  (Touch , feel ,experience ) Participants trying on each other
   • Question – answer
   • 12 : 00 – 13 : 00 Lunch on site
  • Group 2:
   • 13 : 00 – 14 : 30 Demonstration workshop of Piezon and Air polishing
   • 14 : 30 – 16 : 00  Practice clinical session amongst clinicians (Touch , feel ,experience )Participants trying on each other
   • Question – answer

Share:

More Posts

Send Us A Message