Về đề tài thuyết trình

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CỦA SDA

Bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì

Các chương trình SDA cung cấp cho nha sĩ:

VỀ KHÓA HỌC

THỨ SÁU, 26/9

KHÁCH SẠN NIKKO SAIGON

THỨ BẢY, 27/9

STARLIGHT DENTAL CLINIC