133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

DR. PAR-OLOVE OSTMAN (15-16/09/2010)

Bệnh viện RĂNG HÀM MẶT TW - 201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh T6, 15/10/2010

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

Implant dentistry in the Daily practice

Focus on Immediate Loading

Lecture, Workshop and Clinical practice

08:30 – 10:00 Implant surgery Lecture

Implant surgery lecture

08:00 – 08:30 Introduction

10:00 – 10:30 Break

Break

  • 10:30 – 12:00
  • 13:15 – 14:45
  • 14:45 – 15:00

10:00 – 10:30 Break

Break

  • 10:30 – 12:00
  • 13:30 – 15:30
  • 15:30 – 16:00

Implant Prosthetics Workshop

16:00 – 17:00 Question & Anwser – Conclusion

Share:

More Posts

Tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog

Tạp chí nha khoa – Ultradent Vietnam Blog

Năm 2020 vừa qua, Ultradent cùng D.O.E Việt Nam vừa cho ra mắt trang tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog.

Các bài viết đều đã được Việt hóa để phù hợp với bất kỳ Nha sĩ Việt Nam nào.

Send Us A Message