Về người thuyết trình

untitled 8 e1606790701491

Về đề tài thuyết trình

GIẢI PHÁP VENEER CHO BỆNH NHÂN CHỈ TRONG MỘT LẦN HẸN

GIẢI PHÁP VENNER VỚI XÂM LẤN (MÀI RĂNG) TỐI THIỂU

untitled 7 011

BUỔI THUYẾT TRÌNH 

untitled 9 01