133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

DR. RICKY – ULTRADENT (29, 30.05.2018)

DOE - 133 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM T3, 29/05/2018

Về người thuyết trình

 • Dr. Ricardo Ramos Gatbonton tốt nghiệp chương trình sau đại học về Nha khoa Thẩm Mỹ tại Đại Học UCLA tại Los Angeles năm 2011
 • 2008-2010: P.R.O- PAED
 • 2010-2012: Trong ban giám đốc của PAED
 • 2012-2013: Thư kí của PAED
 • 2013-2015: Phó Chủ tịch PAED, đồng thời là thư kí của Học viện Pierre Fauchard, khu vực Philippine
 • 2016 đến nay: Phó Chủ tịch Học viện Pierre Fauchard và đồng thời là Phó Chủ tịch của PDA Bureau Speaker
 • Ông đã từng tham gia chủ trì các buổi hội nghị như:
  • Hội nghị thường niên thứ 103 của PDA- tháng  5/2013
  • Hội nghị thường niên thứ 105 của PDA khu vực châu Á – tháng  5/2014
  • Đồng chủ tịch Triển lãm và Thương mại, Trung tâm trao đổi thương mại toàn cầu của Hội nghị khu vực Luzon tháng 1/2015
  • Và nhiều hoạt động quan trọng khác trong khu vực và trên thế giới.

Về đề tài thuyết trình

Share:

More Posts

Send Us A Message