Về người thuyết trình

Steve Gerber đã có rất nhiều thành tựu quan trọng và những đóng góp sâu sắc trong lĩnh vực nha khoa trong suốt 22 năm qua. Niềm đam mê về con người, về nha khoa là nguồn động lực thôi thúc ông không ngừng nghỉ tìm tòi và cập nhật những phương pháp nha khoa hiện đại, và trở thành một trong những người hướng dẫn, thuyết giảng hàng đầu hiện nay.

Steve Gerber đã thuyết giảng thành công trước hàng triệu khán thính giả trong nước và quốc tế, tại hơn 80 quốc gia khắp nơi trên thế giới. Ông được trao giải “Dan Fischer” Eagle of Excellence vào năm 2004, tiếp nối thành công là giải thưởng “Dan Fischer E. Fischer” dành cho cá nhân và đồng đội vào năm 2007 và năm 2010.

Hiện tại, ông đang làm việc tại bộ phận huấn luyện với vai trò huấn luyện viên hướng dẫn sản phẩm quốc tế. Ông đã thực hiện thành công rất nhiều webinar cũng như các podcast cho nhãn hàng Ultradent.

Về đề tài thuyết trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *